Isus ajunează timp de patruzeci de zile în pustiu și este ispitit

Duminica 1 a Păresimilor – 5 mart. 2017

Isus ajunează timp de patruzeci de zile în pustiu și este ispitit – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

Cei patru munți care apar în evanghelia lui Matei sunt în relație unul cu celălalt: muntelui fericirilor îi va corespunde muntele învierii, adică, trăind fericirile, avem o viață capabilă să depășească moartea; muntelui ispitirilor, unde diavolul îi oferă lui Isus condiția divină, numai să adore puterea, îi va corespunde muntele schimbării la față, unde Isus va demonstra cum condiția divină nu se obține prin intermediul puterii, ci prin iubire, prin dăruirea generoasă de sine față de ceilalți. Să vedem acest capitol, al patrulea, din evanghelia lui Matei, unde sunt prezentate aceste ispitiri ale lui Isus, pe care, pentru a le înțelege mai bine, trebuie să le așezăm în contextul lor. Nu este vorba despre ispite. Ispitele par ceva ce îl împinge pe om spre rău, spre păcat. Aici nu e vorba despre nimic din toate acestea. Diavolul, după cum vom vedea acum, nu se prezintă ca un adversar al lui Isus, ci ca un colaborator al său, ca unul care dorește succesul lui Isus. Să vedem.

„Atunci Isus”. Cuvântul „atunci” leagă acest pasaj al evanghelistului cu botezul în Duh. Deci, Isus este plin de Duh, iar Duhul i-a fost dat pentru că el s-a angajat să manifeste în mod fidel realitatea lui Dumnezeu. „A fost condus de Duhul în deșert”. Deșertul face trimitere la atâtea lucruri, face trimitere la exod, drumul de eliberare, face trimitere la perioada de încercare în pustiu și face trimitere și la locul puterii, unde bandiții, aceia care voiau să cucerească puterea, se adunau. „Ca să fie ispitit de diavol”. Trebuie să ne amintim că diavolul, în evanghelia lui Matei, apare numai în acest unic episod.

„După ce a ajunat patruzeci de zile și patruzeci de nopți”. „Patruzeci” însemnă o generație. Evanghelistul vrea să ne spună: atenție, ceea ce prezint acum nu este o perioadă limitată a vieții lui Isus, ci întreaga sa existență; toată viața Isus a fost supus acestor seducții. Este importantă sublinierea din partea evanghelistului a faptului că ajunarea a ținut patruzeci de zile și patruzeci de nopți, pentru a indica că nu este vorba despre ajunarea religioasă, care începe în zori și se termină la apusul soarelui, ci este vorba despre o dovadă a forței, pentru că evanghelistul vrea să arate că Isus este egal cu Ilie, cu Moise, cu toți ceilalți care au ajunat patruzeci de zile și patruzeci de nopți, și că le este chiar superior lor.

„Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: «Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu»”. Ispititorul nu pune la îndoială faptul că Isus este fiul lui Dumnezeu – în timpul botezului a avut loc proclamarea din partea lui Dumnezeu: «acesta este fiul meu» –, ci îl invită… Am putea traduce mai bine, pentru a înțelege mai ușor: «Din moment ce ești fiul lui Dumnezeu», adică: ești fiul lui Dumnezeu? Atunci arată-ți puterea. Pentru că aceasta este opoziția care există în evanghelie: în timp ce Dumnezeu este iubire, care se manifestă prin slujire, diavolul este puterea, care se manifestă prin dominare. Atunci acest ispititor spune: din moment ce ești fiul lui Dumnezeu, „spune ca pietrele acestea să devină pâini”. Adică folosește-ți capacitățile tale, puterea ta, pentru tine însuți. Dar Isus răspunde, și va răspunde de fiecare dată, citând cuvântul Domnului: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. Deci Isus își exprimă încrederea sa deplină în acțiunea Tatălui, în punerea în practică a cuvântului său. Iar Isus – pe parcursul evangheliei se va vedea acest lucru – nu-și va folosi propriile capacități ca să se alimenteze pe sine însuși, ci el, fiul lui Dumnezeu, se va face pâine, aliment al vieții, pentru alții.

„Atunci diavolul l-a dus în cetatea sfântă”. Sub veșmintele diavolului evanghelistul anticipează aici ceea ce va însemna acțiunea fariseilor, a saduceilor, a învățătorilor legii, a întregii instituții religioase. Diavolul nu se prezintă ca un dușman, ca un rival al lui Dumnezeu, ca un păcătos, ci își are adepții lui chiar în casta preoțească la putere, care vrea să obțină exact dominarea asupra credincioșilor.

Îl duce în orașul sfânt și „l-a așezat în punctul cel mai înalt al templului”. Acest diavol, în mod evident, nu cunoaște numai scriptura, ci cunoaște și apocrifele, căci în cartea lui Ezra, un apocrif din acea vreme, se spunea că mesia s-ar fi arătat apărând pe neașteptate în punctul cel mai înalt al templului din Ierusalim. Așa spune cartea a patra a lui Ezra, un apocrif. Deci diavolul este un acut cunoscător al scripturii și al tuturor celorlalte teme corelate cu scriptura.

„Și i-a zis: «Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu»”. Din nou: din moment ce ești fiul lui Dumnezeu. Invitația diavolului este aceeași pe care i-o vor face mai apoi, când Isus va fi răstignit, marii preoți, cărturarii și bătrânii: dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce, deci arată-ți puterea. „Aruncă-te jos, căci este scris: «Le va porunci îngerilor săi cu privire la tine»”. Adică îi spune: tu ești fiul lui Dumnezeu, fă ceea ce lumea se așteaptă. Lumea se așteaptă ca tu să apari pe neașteptate în templu, adaugă și tu o lovitură în plus și aruncă-te jos într-un spectacol, pentru că îngerii îți vor face scară sub picioare. Iar aici diavolul, așa cum spuneam, cunoscător perfect al scripturii, citează psalmul 91. Dar Isus, chiar și de data aceasta, îi răspunde: „Nu-l vei ispiti pe Domnul, Dumnezeul tău”. E o întreagă serie de trimiteri la episoade din viața Israelului, la episoade legate de lipsa sa de încredere în Domnul.

A treia oară nu mai este la fel cu celelalte: în primele două ispitiri sau seducții, diavolul a jucat cartea mesiei, cartea religioasă, dar acum diavolul scoate asul din mânecă, scoate o carte în fața cărei puteri și fascinații știe că cedează toți: puterea bogăției. „De data aceasta”, deci din nou. „De data aceasta diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt”. Muntele foarte înalt indică locul unde locuiau zeii, și anume condiția divină, adică diavolul îi oferă lui Isus condiția divină. Vrei să fi acela care cucerește lumea? Vrei să fi așteptatul lumii? Trebuie să ai condiția divină. Și condiția divină cum se obține? Prin intermediul bogăției, prin intermediul puterii. „Și i-a arătat toate împărățiile lumii și măreția lor și i-a spus: «Toate acestea eu îți voi da»”. Deci e ca și cum – iar în evanghelia lui Luca, într-adevăr, chiar spune: «toate aceste lucruri sunt ale mele» – chiar diavolul ar fi deținătorul bogăției, al puterii, al măreției și al succesului. Dar, așa cum am spus la început, Isus va răspunde acestei ispite ducându-l pe ispititorul său, în figura lui Petru, unicul discipol căruia Isus i se va adresa numindu-l satană, pe muntele schimbării la față. Pe muntele schimbării la față Isus demonstrează cum condiția divină nu se obține prin adorarea puterii, ci prin dăruirea generoasă de sine față de ceilalți.

„Atunci Isus i-a răspuns: «Pleacă, satană!»”. Același apelativ pe care i-l va adresa lui Petru, cel care va fi satana lui Isus în evanghelie; deci, Isus îl refuză. „Căci este scris: «Pe Domnul, Dumnezeul tău, îl vei adora: numai lui îi vei aduce cult»”. Este pericolul idolatriei. Aici este o întreagă trimitere la vițelul de aur, la contaminarea Israelului cu popoarele păgâne. „Atunci diavolul l-a lăsat, și iată niște îngeri” – îngerii sunt colaboratorii lui Isus – „s-au apropiat de el și îl slujeau”. Obține protecția îngerilor exact prin refuzul ispitei, al seducției. Deci, rezumând, nu sunt ispitiri la rău, ci sunt seducții pe care Isus le va pătimii întreaga viață, atât din partea instituției religioase, cât și din partea discipolilor săi.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe formatul audio.

Sursa: Centrul de Studii Biblice

 

Matei 4, 1-11

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.