Acesta a fost începutul semnelor înfăptuite de Isus în Cana Galileii

Duminica a 2-a de peste an – 20 ianuarie 2019

Acesta a fost începutul semnelor înfăptuite de Isus în Cana Galileii – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

Evangheliile nu au fost scrise ca să fie citite de lume. De ce? Pentru că lumea, în marea majoritate, era analfabetă. Evangheliile sunt niște opere literare, teologice, spirituale, foarte, foarte complexe, dense, bogate în semnificații, și erau trimise într-o comunitate unde lectorul, adică teologul acelei comunități, nu se limita să le citească celorlalți, ci le interpreta.

Iar pentru a le interpreta, urmărea acele chei de lectură, acele indicații pe care evanghelistul, autorul, le insera în text. Este lucrul pe care încercăm să-l facem noi, pentru a face ca pasajul evanghelic de astăzi să înflorească. Este capitolul al doilea din evanghelia lui Ioan (primele unsprezece versete), cunoscut cu numele de „Nunta din Cana”. Vom face ca acest text să înflorească și vom vedea ce vrea să ne spună evanghelistul.

Să vedem imediat prima indicație pe care evanghelistul o inserează. În ziua a treia a fost o nuntă în Cana Galileii. Ziua a treia, unui evreu din acel timp, îi amintea imediat de ziua alianței, ziua în care Dumnezeu i-a dăruit lui Moise, pe Sinai, alianța cu poporul său.

Așadar, evanghelistul vrea să spună: „Atenție! Acest întreg pasaj este în cheia alianței cu Dumnezeu”. Și nunta! Această alianță dintre Dumnezeu și profeții săi era reprezentată printr-o nuntă; Dumnezeu era mirele, iar poporul, Israelul, era mireasa.

În Cana Galileii și mama lui Isus era acolo. La fel și în acest fragment evanghelic toate personajele sunt anonime. Atunci când un personaj este anonim – am văzut deja lucrul acesta în celelalte pasaje evanghelice – înseamnă că este un personaj reprezentativ. Unica persoană care are un nume în acest text este Isus.

A fost invitat la nuntă și Isus cu discipolii săi. Lipsind vinul… În ritualul matrimonial momentul culminant este atunci când mirele și mireasa beau din același potir cu vin. Vinul reprezintă iubirea. Ei bine, aici este o nuntă unde lipsește elementul cel mai important, lipsește vinul.

Mama lui Isus i-a spus: „Nu au vin”. Mama lui Isus, care făcea și ea parte dintre nuntași, nu spune, după cum ne-am fi așteptat: „Nu avem vin”, ci spune: „Nu au vin”. Mama lui Isus reprezintă acel Israel fidel care a păstrat mereu această iubire cu Dumnezeu. Iar răspunsul lui Isus poate părea straniu, chiar grosolan, dacă ne gândim că este dat de un fiu mamei sale.

Iar Isus i-a răspuns: „Femeie, ce vrei de la mine? Încă nu a sosit ceasul meu”. Dar să încercăm să înțelegem și aici ce anume vrea să exprime evanghelistul. „Femeie” înseamnă „soție, femeie măritată”. Trei sunt personajele feminine cărora Isus în această evanghelie li se adresează cu acest apelativ. Sunt imaginile mireselor lui Dumnezeu.

Motiv pentru care, mama lui Isus reprezintă mireasa fidelă din Vechiul Testament. Celălalt personaj feminin căruia Isus i se adresează numindu-l „femeie”, adică „soție, femeie măritată”, este femeia samariteană, adică Israelul adulter, pe care soțul o recucerește prin oferirea unei iubiri și mai mari[1]. Și, în fine, ultimul personaj căruia Isus i se va adresa în această evanghelie cu apelativul „femeie”, va fi Maria Magdalena, care reprezintă mireasa noii alianțe.

Atunci, Isus, referindu-se la caracteristica ei de mireasă fidelă, spune: Ce vrei de la mine? Adică: ce ne privește? Încă nu a sosit ceasul meu.

Mama lui Isus crede că mesia merge să vestească viața nouă vechilor instituții. Dar Isus nu a venit să pună viață nouă în vechile instituții, ci să formuleze una nouă, pe care acum o vom vedea.

Deci, Isus spune: „Nu ne interesează acest lucru”. Dar mama lui le-a spus slujitorilor… Termenul „diaconi” îi indică pe aceia care se pun în serviciul celorlalți în mod liber, în mod voluntar, din iubire, iar aici evanghelistul pune pe buzele mamei ceea ce poporul i-a răspuns lui Moise în Cartea Exodului: „Vom face tot ceea ce a zis Domnul”.

Aici, mama sa le-a spus slujitorilor: «Orice vă va spune, faceți». Deci, îl vede în Isus pe noul legislator, pe noul Moise, care trebuie ascultat. Iar aici descrierea se îndreaptă acum spre ambient.

Erau acolo șase amfore de piatră, nu din lut, cum ne fac uneori pictorii să vedem în reprezentările lor, ci șase amfore de piatră; așadar, mari, inamovibile, de piatră, la fel ca tablele legii. Pentru ce trebuiau să folosească? Pentru purificarea rituală a Iudeilor, conținând fiecare între optzeci și o sută douăzeci de litri. Așadar, în acest mediu familial există aceste amfore care trebuie să conțină șase sute de litri de apă pentru purificare: iată de ce nu au vin. O religie care inculcă simțul de vinovăție, de nevrednicie, care îl face pe om să se simtă mereu nevoit să ceară iertare, să se purifice, să se simtă impur, este o religie care împiedică descoperirea și primirea iubirii lui Dumnezeu. Iată, așadar, nevoia continuă de a se purifica.

Iar Isus le-a zis: „Umpleți amforele cu apă”. Și le-au umplut până sus. Le-a spus din nou: „Acum luați și duceți stolnicului banchetului”. Exista unul însărcinat cu această funcție. Aceste mese de nuntă durau mai multe zile de-a rândul, uneori chiar și o săptămână. Și exista cineva care trebuia să aibă grijă de organizare, să nu lipsească mâncarea și mai ales vinul.

Dar acesta nu se îngrijește. Aici el îi reprezintă pe conducătorii religioși ai poporului, care nu se îngrijesc și nu se preocupă de faptul că poporul nu are această relație cu Dumnezeu.

Și ei îi duc. Cum a gustat apa devenită vin… Amforele nu vor conține niciodată vinul lui Isus, ci apa devine vin atunci când este vărsată din amfore. Stolnicul – care nu știa de unde este, dar știau slujitorii care scoseseră apa (deci, amforele nu conțin niciodată vinul lui Isus, ci conțin apa) – l-a chemat pe mire.

Dar să încercăm să înțelegem înainte de a vedea reacția. Ce înseamnă această schimbare? Este noua alianță, pe care Isus ne-o propune. Un nou raport cu Dumnezeu, care nu mai este bazat pe obediența față de lege, care îi face pe oameni să se simtă mereu nevrednici și impuri, ci pe primirea, pe îmbrățișarea iubirii sale. Cu Isus, iubirea lui Dumnezeu nu mai este oferită pentru meritele persoanelor, numai acelora care o merită, ci pentru nevoile lor, deci le este oferită tuturor.

L-a chemat pe mire… și îl mustră. Toți pun la masă vinul bun la început, iar după ce s-a băut deja mult, pe cel mai puțin bun. Este normal. La o masă care durează mai multe ore, sau chiar mai multe zile, la început se servește vinul bun, după aceea pe cel mai slab. Tu, în schimb, ai ținut deoparte vinul bun până acum.

Pentru autorități, vinul nou aparține trecutului. Autoritățile religioase sunt incapabile să înțeleagă că frumosul și binele trebuie încă să vină.

Bine. În încheierea acestui episod – iar aici evanghelistul ne spune: „Atenție! Nu vă povestesc o istoriară, ci ceva mult mai profund” – evanghelistul spune: Acesta a fost începutul semnelor înfăptuite de Isus în Cana Galileii. El și-a arătat gloria. Este unica dată în care se scrie că Isus și-a manifestat gloria sa. Nu se spune atunci când îl învie pe Lazăr, un mort de patru zile, ci aici. Așadar, evanghelistul ne spune: „Atenție! Aceasta nu este povestirea despre o apă preschimbată în vin sau pentru oaspeți deja chercheliți, ci ne vorbește despre schimbarea alianței. Nu mai există nevoia de a se purifica pentru a primi iubirea lui Dumnezeu, ci primirea iubirii lui Dumnezeu este cea care îl purifică pe om.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe formatul audio.

Sursa: Centrul de Studii Biblice

Note


[1] A se vedea cartea profetului Oséa, unde, în locul pedepsei, profetul îi propune soției sale desfrânate o nouă călătorie de nuntă, o nouă lună de miere, am putea spune (Oséa 2,16). Acest profet era din Samaria, iar din tragica sa istorie personală a înțeles ceva profund, radical, care a schimbat complet relația poporului cu Dumnezeu, pe care Isus o va rezuma apoi în întâlnirea sa cu samariteanca. Oséa, care a fost capabil să-și ierte soția desfrânată, fără nicio garanție că aceasta se va comporta cuviincios, a înțeles că mai întâi vine iertarea păcatului, iar după aceea, eventual, convertirea. Dar acest fapt a fost atât de răsunător pentru mentalitatea religioasă a timpului, încât profetul l-a proiectat în relația sa cu Dumnezeu. De fapt, în tradiția religioasă există păcatul, iar după aceea convertirea sau căința care conduce spre iertare (cf. Alberto Maggi).


Evanghelia după Ioan 2,1-11

În acel timp, s-a făcut o nuntă în Cana Galileii și mama lui Isus era acolo. A fost chemat și Isus cu discipolii lui.

Lipsind vinul, mama lui Isus i-a zis: «Nu au vin». Dar Isus i-a spus: «Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie; încă nu a venit ceasul meu». Mama lui Isus le-a spus slujitorilor: «Faceți tot ce vă va spune».

Erau acolo șase amfore de piatră puse pentru purificarea Iudeilor, fiecare de optzeci sau o sută douăzeci de litri. Isus le-a zis: «Umpleți amforele cu apă!». Iar ei le-au umplut până sus. Atunci le-a zis: «Scoateți acum și duceți stolnicului nunții!». Ei i-au dus.

Când a gustat stolnicul apa devenită vin – și el nu știa de unde este, dar slujitorii care o aduseseră știau – stolnicul l-a chemat pe mire și i-a spus: «Orice om pune mai întâi vinul cel mai bun, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ținut vinul bun până acum!». Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii. Și-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.

Un gând despre “Acesta a fost începutul semnelor înfăptuite de Isus în Cana Galileii

  1. Pingback: Acesta a fost începutul semnelor înfăptuite de Isus în Cana Galileii – BLOGUL UNEI BUNICI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.