I s-au iertat păcatele ei cele multe, de aceea a iubit mult

Duminica a 11-a de peste an – 12 iunie 2016

I s-au iertat păcatele ei cele multe, de aceea a iubit mult – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

Sursa imagine: Internet

Numai în evanghelia lui Luca găsim acest episod tulburător, pe alocuri greu de înțeles. Este unica întâlnire apropiată a lui Isus cu o prostituată.

Se află în capitolul 7 al evangheliei lui Luca, începând de la versetul 36. Să citim.

„Unul dintre farisei…”. Fariseii știm cine sunt. Evanghelistul în această relatare îi prezintă ca persoane care, datorită meritelor lor, a sfințeniei lor, se considerau a fi cele mai apropiate de Dumnezeu. Fariseu înseamnă separat, cel care prin observarea regulilor și a poruncilor se separă de restul oamenilor pentru a se apropia de Dumnezeu. Deci persoana cea mai apropiată de Dumnezeu care, vom vedea acest lucru, pare să fie însă cea mai îndepărtată, în realitate.

„Unul dintre farisei l-a invitat pe Isus să mănânce la el. A intrat în casa fariseului și s-a pus la masă”. De ce fariseul, cunoscut ca rival și ostil față de Isus, îl invită la prânz? Probabil pentru a se distanța de el în mod public, pentru a-i face un afront. De ce acest lucru? Pentru că fariseul nu îndeplinește față de Isus niciunul din gesturile de primire care îi erau adresate în mod special unui oaspete de vază.

Surpriza evanghelistul o prezintă acum.

„Și iată…”. Expresie care indică ceva neașteptat, chiar și pentru faptul că în acea cultură prânzurile sunt numai ale bărbaților. Femeile nu se văd la prânzuri, ele stau în bucătărie și nici măcar nu servesc la masă, ci îi pun pe copiii lor de parte bărbătească să servească. Deci, este un prânz compus doar din bărbați, dar nu numai. Aceștia sunt farisei, adică persoane obsedate de ideea purității, de ideea observării regulilor care permit apropierea de Dumnezeu.

„Și iată, o femeie…”. Iar evanghelistul afirmă că e o „păcătoasă”. Așadar, o prostituată din acea cetate, „care a aflat că Isus se află în casa fariseului”. Iar aici evanghelistul prezintă o scenă tulburătoare, pentru că această femeie, care nu e doar o femeie, ci este și impură pe deasupra, de vreme ce e păcătoasă, se năpustește în sala banchetului, dar aducând cu ea și uneltele meseriei sale.

„A adus un vas din alabastru cu miresme”, miresmele cu care îi ungea pe clienții ei.

Dar nu numai atât. „Stând în spate, la picioarele lui, și plângând, a început să-i ude picioarele cu lacrimile ei”. Femeia, așa cum vom vedea în întreaga relatare, își exprimă recunoștința sa de nestăpânit pentru o iertare pe care simte că a primit-o deja din partea acelui Isus care, în predicarea sa, a vorbit despre un Tată care este binevoitor față de cei nerecunoscători și răi.

Iar loviturile de teatru nu s-au terminat. Scrie evanghelistul: „Apoi le ștergea cu părul capului ei”. Ceva nemaiauzit! Femeia, în acea cultură, începând din perioada pubertății și continuând toată viața, nu-și arată niciodată capul, părul în public, ci numai în casă, în fața soțului și a copiilor, dar niciodată afară. Era de-a dreptul ocazie de divorț dacă o femeie îndrăznea să-și arate părul în public. Părul desfăcut era o armă cu un mare conținut erotic. Știe bine acest lucru Holofern, un dușman al poporului Israelului care, atunci când a primit-o pe Iudita, pe această eroină a poporului evreu, a fost sedus de ea. Dar cum l-a sedus? Desfăcându-și părul. Iar sărmanul Holofern și-a pierdut capul în toate privințele. Deci, este o scenă cu înalt conținut erotic. Dar nu s-a încheiat, evanghelistul continuă: „Le săruta”. Cu acea gură această femeie, această prostituată, sărută picioarele lui Isus „și le ungea cu miresme”. E prea mult, iar fariseul, persoana evlavioasă, persoana care împlinește toate poruncile, văzând și acest lucru, răbufnește.

„Văzând aceasta, fariseul care îl invitase își spunea în sine…”. Și traduc expresia literalmente, pentru că e plină de dispreț: „Acesta dacă ar fi un profet…”. Evită să pronunțe numele lui Isus, îl tratează cu dispreț. „Ăsta dacă ar fi un profet…”; nu pare deloc a fi un profet. De altfel, cu puțin înainte, la versetul 34 al acestui capitol, evanghelistul spusese că se zicea despre Isus că ar fi un mâncăcios și un bețiv, prieten cu vameșii și păcătoșii. Iată dovada, nici vorbă să fie profet!

„Ar fi știut…”. Și să observăm disprețul: „cine și ce fel de femeie este cea care îl atinge”. Aici evanghelistul folosește verbul „a pipăi”, „a palpa”, indicat pentru relațiile sexuale. Deci, fariseul sau persoana evlavioasă vede acțiunea femeii ca fiind o provocare la păcat. Și într-adevăr spune: „E o păcătoasă!”.

Și iată că Isus reacționează. Isus îl numește cu numele lui. Fariseul nu i s-a adresat lui Isus cu numele său, însă Isus da, și îi propune o scurtă povestire, o mică parabolă. Iar fariseul, care a manifestat acest dispreț față de Isus, i se adresează cu ipocrizie: „Vorbește, învățătorule!”. Isus povestește această parabolă scurtă a unui creditor care avea doi debitori. „Unul îi datora cinci sute de dinari”. Un dinar era plata pentru o zi de muncă a unui muncitor, deci îi datora aproximativ doi ani de muncă. „Un altul îi datora cincizeci”. „Neavând ei de unde să-i restituie, le-a iertat datoria amândurora. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?”. Răspunsul este atât de simplu. Unul îi datorează aproximativ doi ani de muncă, celălalt abia două luni, răspunsul este foarte limpede.

Iar fariseul, în schimb, îi răspunde cu rea-voință, folosind verbul „a presupune”. Cum adică presupui? E clar că îl va iubi mai mult cel căruia i s-a iertat mai mult. „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult. I-a spus Isus: „Ai judecat corect”.

Acum însă Isus trece la mustrarea fariseului, care l-a invitat la prânz, dar nu l-a primit. Nu a făcut niciunul din gesturile de primire care se făceau față de un oaspete. El, persoana cea mai apropiată de Dumnezeu, a fost lipsit de respect, de considerație, față de Isus. Femeia, considerată a fi, ca femeie și ca păcătoasă, cea mai îndepărtată de Dumnezeu, și-a exprimat în schimb respectul. Atunci, Isus prezintă aici trei gesturi de ospitalitate: oferirea apei, gest de primire, sărutul, care este un semn de bine-venit, și parfumarea capului persoanei invitate, care era un semn de onoare.

Fariseul nu a făcut niciunul din aceste gesturi față de Isus, spre deosebire de femeie care le-a făcut din abundență. Și atunci, iată, Isus afirmă: „De aceea îți spun: sunt iertate păcatele ei cele multe, de aceea a iubit mult. În schimb cel căruia i se iartă puțin, iubește puțin”.

Ce vrea să spună Isus? Atât Simon, cât și femeia au fost deja iertați, dar numai femeia este conștientă de această iubire și o exprimă în manieră irezistibilă. Apoi, Isus se adresează femeii: „Păcatele tale sunt iertate”. Isus nu o iartă în această clipă pe femeie, ci confirmă faptul că trecutul ei păcătos este iertat. Bineînțeles, începe un scandal între comeseni care, tot fără să-l numească, se întreabă în mod disprețuitor: „Cine-i ăsta că iartă și păcatele?”.

Pentru că numai Dumnezeu iartă. Și iată senzaționala afirmație a lui Isus: ceea ce în ochii religiei a fost un sacrilegiu, o femeie impură a atins un bărbat – față de aceste femei trebuia păstrată o distanță de cel puțin trei metri –, în ochii lui Isus este o expresie a credinței. „Dar el i-a spus femeii: credința ta te-a salvat; mergi în pace!”.

Așadar, ceea ce în ochii religiei era un sacrilegiu, în ochii lui Isus a fost un gest al credinței. Nu o pedeapsă și nici un reproș, ci o binecuvântare. Scandalizează faptul că Isus nu-i spune femeii – cum va face apoi cu adultera –: „Mergi și să nu mai păcătuiești!”.

Dar ce s-a întâmplat cu această femeie? Evanghelistul ne oferă probabil o indicație continuând să vorbească despre Isus care mergea prin sate și cetăți, iar împreună cu el, lucru nemaiauzit în acel timp, este și un mic grup de femei. Nimic nu exclude faptul ca această femeie, această păcătoasă, să se fi alăturat grupului de discipoli și discipole al lui Isus.

Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe formatul audio.

Sursa: Centrul de Studii biblice

Luca 7, 36-8,3

În acel timp unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el. A intrat în casa fariseului şi s-a aşezat la masă. Şi iată, era în cetate o femeie păcătoasă. Aflând că el era în casa fariseului, a adus un vas din alabastru plin cu miresme. Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ştergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele şi le ungea cu miresme.

Văzând aceasta, fariseul care îl chemase îşi spunea în sine: „Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi ştiut cine şi ce fel de femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă”. Răspunzând, Isus i-a zis: „Simon, am să-ţi spun ceva”. Iar el a zis: „Spune, învăţătorule!” „Un creditor avea doi debitori. Unul îi datora cinci sute de dinari, iar celălalt cincizeci. Deoarece nu-i puteau restitui, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?” Simon i-a răspuns: „Cred că cel căruia i s-a iertat mai mult”. El i-a zis: „Ai judecat corect”.

Atunci, întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon: „Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare; ea, însă, mi-a udat picioarele cu lacrimi şi mi le-a şters cu părul ei. Sărut nu mi-ai dat; ea, însă, de când a intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele cu miresme. De aceea îţi spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se iartă puţin, iubeşte puţin”. Apoi a spus către ea: „Păcatele ţi-au fost iertate”. Cei care erau cu el la masă au început să spună: „Cine este acesta care iartă şi păcatele?” Însă el a zis femeii: „Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!”.

Şi după aceea, el trecea prin cetăţi şi sate, predicând şi ducând vestea cea bună a împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu el; de asemenea, unele dintre femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria, numită Magdalena, din care scosese şapte diavoli, şi Ioana, soţia lui Cuza, administrator al lui Irod, Suzana şi multe altele care îl slujeau cu ceea ce aveau.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.